Aangesloten zorgverleners

In ons netwerk werken zorgverleners samen die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en na kanker. Zij voldoen allemaal aan gestelde kwaliteitscriteria. Sommige van hen zijn ook opgenomen in de Verwijsgids Kanker. Deze zorgverleners zijn herkenbaar met het VK tekentje. Sommige zorgverleners zijn tevens geschoold in specifieke AYA-zorg, dit is in de Verwijsgids Kanker te herkennen aan het AYA tekentje. Dit wil zeggen dat de desbetreffende zorgverlener ook voldoet aan de kwaliteitscriteria van de beroepsgroep waar de Verwijsgids Kanker afspraken mee heeft gemaakt. Natuurlijk zijn alle zorgverleners BIG geregistreerd en lid van hun beroepsvereniging.

vind een zorgverlener