Pijn

Mensen die behandeld zijn voor kanker kunnen door de ziekte of behandeling ernstige pijn krijgen. Pijn heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Door pijn gaan mensen vaak minder bewegen; ze worden minder actief. Als pijn lang duurt, kan pijn het leven gaan beheersen. Vaak is pijn goed te behandelen. Of in elk geval onder controle te houden.

Zorgverleners die kunnen helpen