Somberheid

Sombere gevoelens, wanhoop en verdriet zijn normale reacties als je hoort dat je kanker hebt. Het kan een rol spelen vanaf het ontdekken van de ziekte, tijdens en ook na de behandelingen. Erover praten helpt vaak.

Zorgverleners die kunnen helpen