Werk

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van alle kankerpatiënten problemen ervaart in hun werk, tijdens of na de behandeling van kanker. Dat komt door langdurige gevolgen van kanker zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of lymfoedeem. En omdat werkgevers, collega’s en zijzelf soms te lang wachten met het bespreken van de terugkeer naar het werk. Aan het werk blijven of re-integratie kan goed zijn voor je en je herstel. Werken kan, naast het hebben van een inkomen, afleiding en houvast bieden. Ook ervaren veel mensen het sociale contact met collega’s prettig.

Zorgverleners die kunnen helpen