Privacy

Phaedradordrecht.oncologiezorgnetwerken is een sub-site van Oncologiezorgnetwerken.nl. De privacyverklaring van Phaedra Oncologiezorgnetwerk Dordrecht is van toepassing op alle persoonsgegevens die Phaedra Oncologiezorgnetwerk Dordrecht, Dubbelsteynlaan West 74
3319 EM Dordrecht verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor Oncologiezorgnetwerken/phaedradordrecht.

Phaedra Oncologiezorgnetwerk Dordrecht verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is. De privacyverklaring van Phaedra Oncologiezorgnetwerk Dordrecht geeft inzicht in de wijze waarop wij (gevoelige) persoonsgegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. Phaedra Oncologiezorgnetwerk Dordrecht kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.